a

IMG 3408У организацији Београдског центра за људска права, у Београду је 1. и 2. јуна 2017. године одржана дијалог група посвећена питању ефикасне и делотворне истраге у погледу озбиљних навода о злостављању.
Учесницима скупа су представљени међународни стандарди о забрани злостављања у погледу дефинисања различитих облика злостављања и ефиксане и делотворне истраге, са посебним освртом на одредбе члана 1. Конвенције УН против тортуре и члана 3. Европске конвенције против мучења. Такође, представљена су законодавна решења у погледу кривичних дела изнуђивање исказа и злостављање и мучење, улога јавног тужилаштва у спровођењу ефикасне и делотворне истраге у погледу озбиљних навода о злостављању, о улози браниоца у погледу иницирања поступка утврђивања одговорности за злостављање почињено од стране службених лица, као и о улози судова у поступцима у којима се испитују озбиљни наводи о злостављању.
Ивана Босиљчић, виша саветница у Стручној служба Заштитника грађана, представила је Препоруке Заштитника грађана у вези документованих случајева кршења забране злостављања. Присутни су упознати са поступањем Заштитника грађана по притужбама и радњама које се у поступку предузимају ради испитивања навода о злостављању (несметани разговори са осуђенима, преглед лекара специјалисте судске медицине, непосредан надзор, разговори са запосленима у Заводу, прибављање релевантне документације, увид у видео снимке уколико су доступни...).
Такође су представљене препоруке Заштитника грађана које се односе на начин обављања лекарског прегледа након примене мера принуде, као и препоруке упућене Казнено-поправном заводу за малолетнике у Ваљеву, поводом бројних недостатака у раду запослених, који су довели до повреде права двојице осуђених на неповредивост физичког и психичког интегритета, на здравствену заштиту, приватност, заштиту од злостављања, као и заштиту од одмазде.
Ивана Босиљчић је присутне упознала и са Иницијативом Заштитника грађана за допуну закона којима су прописана овлашћења полиције, комуналне полиције и служби за обезбеђење завода за извршење кривичних санкција тако да се, управо из разлога превенције кршења права грађана и ефикасније контроле примене, пропише обавеза звучног и визуелног снимања употребе средстава принуде, примене овлашћења којима се грађани лишавају слободе и саслушања осумњиченог у предистражном поступку.

Начелница Одељења за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења учествовала је на Првом националном тренингу ескорта који је одржан на Полицијској академији у Земуну од 07. до 11. августа 2017. године у организацији Европске агенције за граничну и обалску стражу (FRONTEX).

Том приликом полицијским службеницима, који ће бити ангажовани у заједничким операцијама повратка нашиХ држављана у Републику Србију у поступку реадмисије, начелница наведеног Одељења одржала је предавање на тему основних људских права са посебним освртом на правно на достојанство као једно од основних људских права.

Током јуна и августа месеца 2018. године троје студената Правног факултета Универзитета у Београду – смер правосудно-управни, обавили су двонедељну стручну праксу у Стручној служби Заштитника грађана – Одељењу за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења и Секретаријату Националног механизма за превенцију тортуре.
У Одељењу за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења, студенти су се, према припремљеном програму, упознали са правним оквиром који је релевантан за рад Заштитника грађана и наведеног Одељења, праксом рада на притужбама лица лишених слободе, упућеним препорукама за отклањање утврђених недостатака и законским иницијативама у области рада Одељења.

Делегација Заштитника грађана боравила је 22. и 23. децембра 2016. године у Јеревану у студијској посети Заштитнику људских права Јерменије.

Током посете обављено је више разговора са омбудсманом dr Arman Tatoyan и са представницима Канцеларије омбудсмана. Делегација Заштитника грађана била је у прилици да се упозна са надлежностима Омбудсмана Јерменије и добрим праксама и моделима у контакту са грађанима, као што су канцеларија за брзе одговоре и телевизијска емисија о приказима случајева из рада ове институције која се емитује једном недељно на националној телевизији.

Посебна пажња током посете посвећена је остваривању и заштити права лица лишених слободе и сагледавању начину рада Националног механизма за превенцију тортуре Јерменије, а обављене су и заједничке посете институцијама у којима се налазе лица лишена слободе (затвор и полицијско задржавање).

Посета је организована на позив dr Arman Tatoyan, заштитника људских права Јерменије, који је потврдио своју спремност за проширење сарадње у области заштите људских права.

Током јула 2017. године два студента Правног факултета Универзитета у Београду - смер правосудно-управни, обавила су стручну праксу у Стручној служби Заштитника грађана Републике Србије – Одељењу за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења.

Током трајања праксе упознали су се са правним оквиром који је релевантан за рад Заштитника грађана и наведеног Одељења, праксом рада Одељења на притужбама грађана, начином обављања непосредног надзора над радом органа управе и упућеним препорукама за отклањање утврђених недостатака, као и до сада предузетим законодавним активностима овог органа.

Страна 1 од 13

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava