a

Заштитник грађана је 29. децембра 2011. године упутио Препоруку да се у  Окружним затворима и Казнено поправним заводима обезбеде посебне просторије  за посете брачног друга, деце или другог блиског лица осуђених.

Заштитник грађана је 29. децембра 2011. године упутио Препоруку да ће се  лекарски прегледи у Окружним затворима и Казнено поправним заводима вршити само уз присуство здравствених радника.

Заштитник грађана је 30. децембра 2011. године упутио Препоруку Комисији за решавање притужби полицијских управа, Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова, да ће у будућем раду, приликом доношења одлука по притужбама грађана на рад полицијских службеника ценити све наводе поднетих притужби.

Заштитник грађана је 13. јула 2011. године упутио Препоруку Полицијској управи Смедерево да у свом будућем раду сачињавају уредну документацију, уз тачно навођење релевантних чињеница о нанетим телесним повредама лица према којима су сходно полицијским овлашћењима примењене мере принуде и без одлагања омогуће лекарски преглед тих лица, о чему ће бити сачињен уредан налаз.

Страна 12 од 16

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava