a

Заштитник грађана је 29. децембра 2011. године упутио Препоруку да се лицима лишеним слободе у Окружном затвору у Суботици,  у слободно време, обезбеди најмање два часа дневно изван затворених просторија.

Заштитник грађана је 29. децембра 2011. године упутио Препоруку да се у Казнено поправном заводу у Нишу обезбеде суве просторије са адекватним санитарним уређајима.

Заштитник грађана је 30. децембра 2011. године упутио Препоруку да се у Окружном затвору у Новом Саду обезбеде суве просторије са примереним санитарним уређајима.

Заштитник грађана је 29. децембра 2011. године упутио Препоруку да се обезбеде чисте и суве просторије са преимереним санитарним уређајима, тако што ће се извршите неопходна адаптација постојећих тоалета и купатила.

Страна 11 од 16

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava