a

Представници Стручне службе Заштитника грађана обавили су данас надзор над радом Казнено-поправног завода у Београду. Посета је обављена ради прикупљања информација које су од значаја за поступке контроле рада служби у Заводу, а на чије поступање је Заштитник грађана примио притужбе. Руководство Завода, као и сви запослени са којима је обављен разговор су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

Поступајући по притужбама осуђених лица, запослени у Стручној служби Заштитника грађана обавили су данас надзор над радом Казнено-поправног завода у Панчеву. Том приликом прибављене су информације од значаја за поступке контроле рада служби у заводу на чије се поступање притужбе односе и обављени су ненадзирни разговори са притужиоцима. Руководство Завода, као и сви запослени са којима је обављен разговор су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

Представници Стручне службе Заштитника грађана су данас посетили Казнено-поправни завод у Сремској Митровици. Разлог посете су биле притужбе лица лишених слободе које издржавају казну у наведеном Заводу. Прибављене су информације од значаја за поступке контроле рада служби у Заводу на чије се поступање притужбе односе и обављени су ненадзирни разговори са притужиоцима. Руководство Завода, као и сви запослени са којима је обављен разговор су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана

Поступајући по притужбама осуђених лица, запослени у Стручној служби Заштитника грађана обавили су данас надзор над радом Казнено-поправног завода у Београду и Казнено-поправног завода у Београду-Падинској Скели. Том приликом прибављене су информације од значаја за поступке контроле рада служби у заводу на чије се поступање притужбе односе, казнено-поправни заводи су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

Страна 1 од 10

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava