a

Заштитник грађана утврдио је пропуст у раду Полицијске управе из Лесковца, одељење саобраћајне полиције на штету грађанина И.В, јер Полицијска управа није спровела поступак решавања притужби на рад полицијског службеника, па је Полицијској управи у Лесковцу упутио препоруку за спровођењем поступка решавања по притужби.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava