a

Опширније...У организацији Београдског центра за људска права, у Београду је 1. и 2. јуна 2017. године одржана дијалог група посвећена питању ефикасне и делотворне истраге у погледу озбиљних навода о злостављању.
Учесницима скупа су представљени међународни стандарди о забрани злостављања у погледу дефинисања различитих облика злостављања и ефиксане и делотворне истраге, са посебним освртом на одредбе члана 1. Конвенције УН против тортуре и члана 3. Европске конвенције против мучења. Такође, представљена су законодавна решења у погледу кривичних дела изнуђивање исказа и злостављање и мучење, улога јавног тужилаштва у спровођењу ефикасне и делотворне истраге у погледу озбиљних навода о злостављању, о улози браниоца у погледу иницирања поступка утврђивања одговорности за злостављање почињено од стране службених лица, као и о улози судова у поступцима у којима се испитују озбиљни наводи о злостављању.
Ивана Босиљчић, виша саветница у Стручној служба Заштитника грађана, представила је Препоруке Заштитника грађана у вези документованих случајева кршења забране злостављања. Присутни су упознати са поступањем Заштитника грађана по притужбама и радњама које се у поступку предузимају ради испитивања навода о злостављању (несметани разговори са осуђенима, преглед лекара специјалисте судске медицине, непосредан надзор, разговори са запосленима у Заводу, прибављање релевантне документације, увид у видео снимке уколико су доступни...).
Такође су представљене препоруке Заштитника грађана које се односе на начин обављања лекарског прегледа након примене мера принуде, као и препоруке упућене Казнено-поправном заводу за малолетнике у Ваљеву, поводом бројних недостатака у раду запослених, који су довели до повреде права двојице осуђених на неповредивост физичког и психичког интегритета, на здравствену заштиту, приватност, заштиту од злостављања, као и заштиту од одмазде.
Ивана Босиљчић је присутне упознала и са Иницијативом Заштитника грађана за допуну закона којима су прописана овлашћења полиције, комуналне полиције и служби за обезбеђење завода за извршење кривичних санкција тако да се, управо из разлога превенције кршења права грађана и ефикасније контроле примене, пропише обавеза звучног и визуелног снимања употребе средстава принуде, примене овлашћења којима се грађани лишавају слободе и саслушања осумњиченог у предистражном поступку.

Начелница Одељења за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења учествовала је на Првом националном тренингу ескорта који је одржан на Полицијској академији у Земуну од 07. до 11. августа 2017. године у организацији Европске агенције за граничну и обалску стражу (FRONTEX).

Том приликом полицијским службеницима, који ће бити ангажовани у заједничким операцијама повратка нашиХ држављана у Републику Србију у поступку реадмисије, начелница наведеног Одељења одржала је предавање на тему основних људских права са посебним освртом на правно на достојанство као једно од основних људских права.

Опширније...Делегација Заштитника грађана боравила је 22. и 23. децембра 2016. године у Јеревану у студијској посети Заштитнику људских права Јерменије.

Током посете обављено је више разговора са омбудсманом dr Arman Tatoyan и са представницима Канцеларије омбудсмана. Делегација Заштитника грађана била је у прилици да се упозна са надлежностима Омбудсмана Јерменије и добрим праксама и моделима у контакту са грађанима, као што су канцеларија за брзе одговоре и телевизијска емисија о приказима случајева из рада ове институције која се емитује једном недељно на националној телевизији.

Посебна пажња током посете посвећена је остваривању и заштити права лица лишених слободе и сагледавању начину рада Националног механизма за превенцију тортуре Јерменије, а обављене су и заједничке посете институцијама у којима се налазе лица лишена слободе (затвор и полицијско задржавање).

Посета је организована на позив dr Arman Tatoyan, заштитника људских права Јерменије, који је потврдио своју спремност за проширење сарадње у области заштите људских права.

Током јула 2017. године два студента Правног факултета Универзитета у Београду - смер правосудно-управни, обавила су стручну праксу у Стручној служби Заштитника грађана Републике Србије – Одељењу за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења.

Током трајања праксе упознали су се са правним оквиром који је релевантан за рад Заштитника грађана и наведеног Одељења, праксом рада Одељења на притужбама грађана, начином обављања непосредног надзора над радом органа управе и упућеним препорукама за отклањање утврђених недостатака, као и до сада предузетим законодавним активностима овог органа.

Опширније...Све док и једно лице лишено слободе буде жртва злостављања у Србији, држава мора наставити са радом на превенцији тортуре у затворима и установама социјалне заштите, изјавио је данас заменик заштитника грађана за права лица лишена слободе и координатор Националног превентивног механизма за спречавање тортуре (НПМ) Милош Јанковић у Медија центру. Он је рекао да је тим НПМ-а прошле године био у неколико ненајављених посета затворима у Србији, где су улазили у делове затвора који су под посебним режимом сигурности и разговарали са око 200 осуђеника и нико од њих није изјавио да је био тучен. Не можемо рећи да тортура у Србији не постоји, али охрабрује да од 200 интервјуисаних нико није рекао да је тучен. Ако упоредимо са ранијим податком да су се осуђеници и притвореници жалили да су тучени то представља велики помак, оценио је Јанковић.

Он је на данашњем обележавању десет година од ступања на снагу Опционог протокола уз Конвенцију УН против тортуре и других, нељудских и понижавајућих казни (OPCAT) рекао да се овим протоколом предвиђа успостављање система редовних посета независних међународних и домаћих тела местима где се налазе лица лишена слободе.

Страна 1 од 13

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava