a

 

 

USTANOVE ZA DECU
USTANOVE ZA SMEŠTAJ LICA OMETENIH U MENTALNOM RAZVOJU, INVALIDNIH I DUŠEVNO OBOLELIH
DOMOVI ZA STARE I PENZIONERE
GERONTOLOŠKI CENTRI
ADRESE CENTARA ZA SOCIJALNI RAD REPUBLIKE SRBIJE

 

 

 

 

 


mj12

Милош Јанковић
Заменик Заштитника грађана

Улога Заштитника грађана

npm12

npm11