a

AZILI I PRIHVATILIŠTADOMAĆE PRAVO

Zakon o azilu
Pravilnik o evidencijama u azilu
Pravilnik o kućnom redu u centru za azil
Pravilnik o socijalnoj pomoći azilantima
Pravilnik o uslovima smeštaja u azilu

MEĐUNARODNO PRAVO

Savet evrope

KONVENCIJE I PREPORUKE
Coe Rec detention of asylum seekers
Coe Rec on effective remedy for rejected asylum seekers
Coe Rec on asylum seekers on airports
Coe Rec on return of rejected asylum seekers

STANDARDI CPT-a
Standardi

Ujedinjene nacije

KONVENCIJE
UN Convention on status of refugees
UN Protocol to Convention on status of refugees

STANDARDI I PREPORUKE

ODLUKE DOMAĆIH SUDOVA

ODLUKE MEĐUNARODNIH SUDOVA I TELA

mj12

Милош Јанковић
Заменик Заштитника грађана

Улога Заштитника грађана

npm12

npm11