a

ДОМАЋЕ ПРАВО

МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

Савет Европе

 • Европска конвенција
 • Конвенција о спречавању мучења и нечовечних или понижавањућих поступака и кажњавања  

Уједињене Нације

 • Конвенција УН против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака
 • Опциони протокол уз конвенцију против тортуре
 • Пакт о грађанским и политичким правима
 • Други протокол уз Пакт о грађанским правима
 • Факултативни протокол уз Пакт о грађанским правима
 • Пакт о економским и социјалним правима
 • Унивезална декларација
 • Declaration on the protection of all persons
 • Body of principles for protection
 • Code of conduct for law enforcement
 • Basic principles on the use of force
 • Истамбулски протокол

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava