a

Незаконитим и неправилним радом Казнено-поправног завода за малолетнике у Ваљеву, у јануару 2016. године, двојици осуђеника повређена су права на неповредивост физичког и психичког интегритета, на здравствену заштиту, на приватност, заштиту од злостављања и заштиту од одмазде, утврдио је Заштитник грађана.

mj12

Милош Јанковић
Заменик Заштитника грађана

Улога Заштитника грађана

npm12

npm11